Kaj je CADDY4SW?

IB-CADDY d.o.o. svojim uporabnikom, ki imajo aktivno letno vzdrževanje programa SOLIDWORKS, ponuja enostaven vmesnik CADDY4SW.

CADDY4SW je vmesnik, ki uporabnikom omogoča avtomatizacijo enostavnih ponavljajočih postopkov. Vmesnik ima naslednji nabor funkcionalnosti.

FUNKCIONALNOSTI

SheetMetal Export

Bounding Box

BarcodeEncode

Add/Change Material

Update Design Table

Export/Import Cameras

Surface To Body

DXF To Body

Weldment Export

Analyze References

Fix Components

Force Rebuild

Sheet Metal Export

Funkcija SheetMetal Export omogoča uporabnikom preprost način izvoza pločevinastih kosov narejenih s Sheet Metal modulom v SOLIDWORKS-u.

Bounding Box

Bounding Box funkcija nam omogoča hiter prikaz in izračun prostorskega obsega enega ali več teles kosa ali sestava glede na koordinatni sistem v SOLIDWORKS-u. Vrednosti prostorskega obsega pa se zapišejo v Custom Properties, kar pomeni, da jih lahko uporabimo za izpis na risbi, glavi risbe ali za kosovnico.

BarcodeEncode

Vmesnik BarcodeEncode omogoča uporabnikom avtomatiziran način generiranje enkodirane vrednosti (Code 128).

Add/Change Materials

Add/Change Material funkcija nam omogoča dodajanje
ali spreminjanje SOLIDWORKS materialov na nivoju
kosa ali telesa. Dodamo ali zamenjamo lahko material s
katerim koli materialom, ki ga imamo definiranega v
SOLIDWORKS knjižnici. Urejanje izvedemo v excelu.

Update Desing Tabels

Update Design Table funkcija omogoča avtomatizacijo procesa na osnovi SOLIDWORKS Design Table funkcionalnosti.

Export/Import Cameras

Export/Import Cameras je funkcija namenjena studijskemu renderiranju in omogoča izvoz in uvoz ene ali več SOLIDWORKS kamer. Predhodno postavljene kamere v SOLIDWORKS okolju lahko izvozite in nato uvozite za renderiranje preostalih produktov.

Surface To Body

Surface to Body funkcija omogoča izris ravnih plošč na
osnovi pred-definirane površine (surface) na nivoju
kosa. Poleg izrisa plošč se samodejno izračunajo koti med
sosednjimi površinami in se tudi izdela raven odrez za
sestavljanje.

DXF To Body

Funkcija je namenjena automatiziranemu postopku uvoza ploskovnih elementov iz 2D DXF in DWG datotek v SOLIDWORKS, kjer lahko izberemo posamzno datoteko ali skupino datotek znotraj mape. Debelino kosa dodamo lahko posameznemi datoteki ali skupini datotek.

Weldment Export

Weldment Export funkcija nam omogoča izvoz sestavnih profilov varjene konstrukcije ustvarejne z SOLIDWORKS Weldment modulom.

Analyze References

Analyze References funkcija je namenjena analizi referenc projektnega sestava glede na izbran delovni direktorij (npr. PDM zalogovnik).

 

Fix Components

Funkcija Fix Components je namenjana fiksiranju komponent v SOLIDWORKS sestavu vključno z komponentami v podsklopih.

Force Rebuild

Funkcija Force Rebuild nam omogoča osveževanje vseh komponent v sestavu ne glede na hierarhijo. Nova funkcija nam osveži stanje vsake posamezne pod komponente v sestavu. Ko aktivni sestav shranimo bo shranjeno tudi stanje vseh pod komponent.

Želite izvedeti več?

Izpolnite spodnji obrazec z vašim vprašanjem in vas kontaktiramo.