Koledar

Market

   

Jezik

DraftSight

Uporabniško okolje in lastnosti

 • Kartezični koordinatni sistem
 • Orodna vrstica z ukazi
 • Tradicionalna orodja in meniji
 • Dinamično premikanje in približevanje
 • Približevanje in premikanje s koleščkom na miški
 • Bloki in referenčne datoteke
 • Plasti (layers) in urejevalnik plasti
 • Poligonalna prikazna okna
 • Zaklepanje prikaznih oken
 • Zamrznitev, zaklepanje ali ugašanje plasti v prikaznem oknu
 • Maske na ozadju za komentarje
 • Urejevalnik lastnosti
 • Ogled proxy objektov
 • Vzdevki ukazov
 • Datoteke menijev
 • CTB in STB tabele stilov tiskanja
 • SHX in TTF pisave
 • LineStyle datoteke
 • Datoteke z vzorci šrafur
 • Predloge

Skicirna orodja

 • Snap in mreža
 • Posnetja in zaokrožitve robov
 • Pomožne vodilne črte in polarne vodilne črte
 • Informacije o površini,k razdalji ali koordinatah
 • Urejanje dvojnih klikov
 • Razveljavi/Ponovi
 • EntityGrips, EntitySnaps, Entity
 • Neskončne črte, Žarki in Referenčne točke
 • Izbira entitet z uporabo filtrov, pametnim izbiranje, z oknom, križnim oknom, križnimi črtami, poligonalnim oknom,…

Povezovalnost

 • Branje in zapisovanje DWG in DXF datotek
 • Shranjevanje DWG in DXF datotek v starejše verzije
 • Ustvarjanje binarnih ASCII DXF datotek
 • Dodajanje slikovnih datotek (.bmp, .gif, .jpg, ljpeg, .png, .tif in .tiff)
 • Dodajanje zunanjih referenčnih risb
 • Tiskanje v datoteko (.plt, .jpg, .pdf, .png in .svg)
 • Ustvarjanje večstanskih PDF datotek
 • Objavljanje v eDrawings ali Drawings Now

Zagotavljanje produktivnosti

 • Obsežne nastavitve
 • Risanje na neskončnem papirju
 • Enostavni ukazi
 • Pametno kotiranje
 • Pametni kalkulator
 • Hitri tisk
 • Nastavitve tiskanja
 • Pomoč glede na kontekst

Orodja za nastavitev risb

 • Nastavljiv koordinatni sistem
 • Stili RichLine
 • Urejevalnik plasti (layerjev)
 • Stili tabel
 • Premiki, povečava in rotacija
 • Raztegovanje in spreminjanje dolžine
 • Zrcaljenje, kopiranje, odmiki in kopiranje vzorcev
 • Krajšanje in podaljševanje
 • Deljenje in združevanje
 • Formati točk
 • Stili tekstov
 • Sistemi enot
 • Urejanje blokov v risbi in izoliranje blokov za urejanje
 • Odpiranje referenčnih risb na osnovi osnovne risbe
 • Dodajanje referenc in slik
 • Več predlog
 • Stili kotiranja
 • Imenovanje predlog strani
 • Urejanje šrafur in polnitev
 • Urejanje lastnosti komentarjev: smer, barva, razmaki, višina teksta, stil teksta,…

Entitete

 • Loki, krogi in linije
 • Komentarji
 • Tabele
 • Bloki in lastnosti blokov
 • Elipse in eliptični loki
 • RichLine, PolyLine, 3D PolyLine in Spline
 • Točke
 • Hiperpovezave
 • Prikazna okna
 • Maske in regije
 • ISO in ANSI vzorci šrafiranja
 • Polna in gradientna polnila
 • Polna in gradientna polnila
 • Tolerance, puščice in označbe centrov

Brezplačna verzija programa je dostopna na: www.draftsight.com