SOLIDWORKS by IB-CADDY

Koledar

Market

 

Jezik

SOLIDWORKS Composer

SOLIDWORKS Composer


Tehnične komunikacije

Ponova uporaba obstoječih 3D konstrukcijskih podatkov za kreiranje grafičnih sredstev za končne izsledke produktov, ki vključujejo tehnične ilustracije, animacije in 3D interaktivnost.

SOLIDWORKS Composer poenostavlja izdelavo interaktivnih montažnih navodil, tehnične dokumentacija in navodil za uporabo.

Funkcionalnost SOLIDWORKS
Composer
SOLIDWORKS
Composer
Enterprise SYNC
SOLIDWORKS Composer
Player
Uvoz SOLIDWORKS, CATIA, Pro/Engineer datotek    
Posodobitev vsebine z zadnjimi konstrukcijskimi spremembami (geometrija, kosovnice, …)    
Izdelava procedur korak za korakom z inkrementalnim prikazom komponent    
Zajem eksplozijskih pogledov z avtomatiziranimi vodilnimi črtami    
Dodajanje zaznamkov (avtomatski baloni, kosovnice, puščice, detajlni pogledi, …)    
Spreminjanje načina prikaza (prikaži/skrij, transparentnost, barve)    
Izdelava sestavne kosovnice neodvisno od konstrukcijske kosovnice    
Prilagajanje seznama kosov in lastnosti za vsak pogled    
Izdelava keypoint-ov s funkcijo primi-in-spusti poglede na časovno os pri animacijah    
Izdelava interaktivnih vsebin z dodajanjem povezav do dejanskih pogledov    
Animiranje stanj prikaza in lastnosti    
Interaktivne animacije z markerji    
Filtriranje keypoint-ov pri animaciji za bolj precizno kontrolo    
Posodobitev animacije z zadnjimi kostrukcijskimi spremembami    
Statične slike (rasterske in vektorske grafike)    
Dinamičen AVI video (s podporo več kodekom)    
Interaktivni 3D dokumenti    
Interaktivne 3D PDF datoteke in spletne strani    
Zavarovanje intelektualne lastnine (secure 3D brush, rights manager)    
Standardiziranje stilov za izdelavo vsebin (baloni, oznake, zaznamki)    
Standardiziranje profilov za objavne vsebine (rasterske in vektorske grafike, video, pogledi, kosovnice)    
Standardiziranje privzetih nastavitev dokumenta (uvoz, kvaliteta izvoza, varnostne pravice)    
Objava združljivih kvalitet v dokumentu (Kar vidiš, to dobiš)    
Avtomatizirana izdelava vsebin s pomočjo uporabe API programov po meri    
Avtomatiziran paketni (batch) uvoz 3D datotek in objavnih vsebin    
Avtomatizirana izdelava dokumentov brez obstoječih sistemov poteka dela    
Avtomatiziran prevod dokumentov z uporabo XML programa po meri    
Rotacija, približevanje, animiranje, merjenje, kosovnice, prerezi (pravice dodeljene s strni avtorja)    
Ogled interaktivnih navodil po korakih brez dodatnega uporabniškega vmesnika    
Izdelava aplikacij po meri za interno objavo na spletni strani    

SOLIDWORKS Composer združuje vse skupaj

Sedaj lahko načrtujete in proizvajate izsledke tehničnih komunikacij vzporedno z razvojem produkta. Tako dokumentacija vedno sledi spremembam oblikovanja in je pripravljena hkrati s končnim produktom.

Intuitiven SOLIDWORKS Composer uporabniški vmesnik omogoča kreiranje podrobnih 2D in 3D grafik, z natančnim nadzorom za označevanje področji interesa in osredotočanje na posamezne elemente. Uporabljate lahko interaktivne 3D animacije, da ustvarite realistične 3D pripročnike ali privlačne tržne predstavitve. Zaradi asociativnosti programa SOLIDWORKS Composer, lahko samodejno posodobite spremembe CAD modelov v izvlečkih tehnične komunikacije.


Produkti se tržijo hitreje z zagotovilom, da je vaša dokumentacija kvalitetna in natančna. SOLIDWORKS Composer slike in animacije so predvsem primerne za enostavna navodila sestavov in kreiranje delovnih nalogov. Neposredno lahko prikažete 3D pogled kako se produkt sestavi ali popravi, kar zmanjšuje pojavljanje napak v delavnicah ter minimizira stroške lokalizacije.