SOLIDWORKS by IB-CADDY

Koledar

Market

 

Jezik

SOLIDWORKS Model Based Definition

SOLIDWORKS MBD


Velika večina podjetij, ki razvija produkte, ima podoben delotok za razvoj: izdelava 3D modela, izdelava 2D risb, potrditev risb in deljenje le-teh z ostalimi oddelki v podjetju. Zakaj se uporablja tak delotok? Zakaj najprej naredimo 3D modele, ki jih nato prenesemo v 2D risbe? Zakaj v življenskem ciklu produkta še vedno uporabljamo 2D risbe namesto 3D modelov?

Odgovor na zgornja vprašanja je ta, da so 2D risbe standard, ki je v industriji prisoten že vrsto desetletij. Z razvojem 3D CAD orodij so se pojavile nove želje. Pojavila se je želja, da bi informacije, ki so tradicionalno prisotne na 2D risbah, prikazali in določili na 3D modelu. S tem bi se znebili risb. »Pisarna brez papirja« je na obzorju že dalj časa a je še vedno nismo dosegli. S prenosom PMI podatkov (Product Manufacturing Information – informacije za izdelavo kosa) iz risb na 3D model, bi se približali že dolgo časa obljubljenemu cilju »pisarne brez papirja«.