SOLIDWORKS by IB-CADDY

Koledar

Market

 

Jezik

SOLIDWORKS Sustainability

SOLIDWORKS Sustainability


SOLIDWORKS Sustainability že med procesom oblikovanja, oceni vpliv produkta na okolje v realnem času.

SOLIDWORKS Sustainability je popolnoma integriran v okolje oblikovanja in uporablja merila za oceno življenskega cikla po industrijskih standardih. Nudi takojšnje povratne informacije, kar pomaga pri dosegu ciljev trajnosti vašega izdelka.

Obsežnejši opis programske opreme SOLIDWORKS Sustainability si lahko ogledate na >>>>>>>.

Funkcionalnost SOLIDWORKS
SUSTAINABILITY  XPRESS
SOLIDWORKS
SUSTAINABILITY 
Nadzor nad vplivi na okolje z ključnimi indikatorji
GaBi LCA okoljska podatkovna baza iz PE International
Popolna integracija s SOLIDWORKS vmesnikom
Ocena vpliva na okolje posameznih delov
Orodje za izbor podobnih materialov
Prilagoditev poročil
Vzpostavitev izhodiščne vrednosti za primerjanje oblikovalskih odločitev
Poročilo izhodiščnih vrednosti primerjav
GaBi posodobitve podatkovne baze za nove materiale in procese
Zahteva novih materialov in procesov
Pregled vhodnih podatkov porizvodnega procesa
Pregled vhodnih podatkov transportnega načina in razdalij
Pregled vrednosti reciklažne vsebine
Pregled vhodnih podatkov zaključene življenske dobe
Prioritetna podpora za zahteve materialov in procesov  
Urejanje vhodnih podatkov proizvodnega procesa  
Urejanje vhodnih podatkov transportnega načina in razdalij  
Urejanje vrednosti reciklažne vsebine  
Urejanje vhodnih podatkov zaključene življenske dobe  
Upoštevanje življenske dobe izdelkov  
Izvedba ocene časovno odvisnega vpliva na okolje  
Ocena vpliva na okolje posameznih sestavov  
SOLIDWORKS podpora konfiguracije  
Vhodna energija “Uporabne faze”  
Poročila vključujejo BOM z najvplivnejšimi komponentami  
Podpora vizualizacije sestava  
Finančni vpliv surovin