EXALEAD OnePart

Iskanje in upravljanje obstoječih modelov
ter pripadajoče dokumentacije

Pregled nad podatkovnimi viri z različnih lokacij in preprečevanje duplikatov s ponovno uporabo obstoječih kosov, dizajnov, specifikacij, standardov, rezultatov testiranj ter ostalih podatkov relevantnih za razvojne in proizvodne aktivnosti.

Prednosti uporabe

 • Zmanjšajte število kreiranih duplikatov in povečajte odzivnost pri razvoju novih izdelkov
  Ponovna uporaba obstoječih 2D/3D podatkov in krajši čas razvoja za nove projekte.
 • Izboljšajte kakovost in zmanjšajte tveganje
  Izkoristite preteklo znanje za izboljšanje novih izdelkov, ponovna uporaba preizkušenih in kvalificiranih dizajnov in kosov, sprejemanje odločitev na podlagi kosu pripadajoče dokumentacije.
 • Znižajte stroške in sprostite delovni kapital
  Izognite se ustvarjanju podvojenih modelov in kosov, izognite se povečanju stroškov za kvalificiranje in proizvodnjo obstoječih kosov, pospešite nadaljnjo obdelavo in logistiko, zmanjšajte odvečno zalogo, hitro prepoznajte obstoječe alternativne kose.

Glavne funkcionalnosti

 • Iskanje kosov, sestavov, risb, dokumentov in slik v več kot 200 formatih
 • Dostop do številnih različnih virov podatkov: datotečni sistemi, SOLIDWORKS PDM Professional, ENOVIA SmarTeam, ENOVIA Designer Central in drugi PDM-ji, ERP-ji in podatkovne baze
 • Iskanje v celotnem besedilu tekstovnih datotek s samodejnimi predlogi dokončanja uporabniških poizvedb
 • Iskanje kosov na podlagi lukenj, izboklin, utorov in drugih značilk
 • Odkrivanje kosov s podobno 3D obliko
 • Filtriranje rezultatov iskanja s pomočjo analitičnega, grafičnega pregleda
 • Samodejno grupiranje identičnih datotek
 • Dodajanje poljubnih oznak kosom in dokumentom za enostavnejše iskanje
 • Varnostni mehanizmi zagotavljajo, da uporabnik vidi le vsebino, do katere ima pravico

Današnji izzivi

Vpeljava novega izdelka, od zasnove do proizvodnje, predstavlja znatne stroške za vaše podjetje. Ker je odkrivanje že ustvarjenih kosov, brez izjemno učinkovitega orodja za hitro iskanje in primerjanje podobnih kosov, razpršenih znotraj podatkovnih virov v podjetju, zelo zamudno, oblikovalci in inženirji pogosto izberejo ponovno kreiranje kosa. Čeprav se morda ne zavedajo, s ponovnim oblikovanjem kosov vplivajo na nadaljnje procese in stroške podjetja. Poveča se namreč število proizvodnih procesov, kontrol kakovosti in vodenje zaloge.

Rešitev

Z aplikacijo EXALEAD OnePart lahko inženirji, vodje, tehniki in strokovnjaki za naročanje hitro in preprosto najdejo ter ponovno uporabijo obstoječe kose, dizajne izdelkov in druge pripadajoče informacije, ki se nahajajo kjerkoli znotraj organizacije, tudi izven PDM in PLM odlagališč. Z optimalno ponovno uporabo podatkov se pospešita razvoj in dobava izdelkov, zmanjša pa se čas oblikovanja in proizvodnje, poraba materiala in skladiščenje.