SOLIDWORKS Inspection

SOLIDWORKS Inspection je preprosta in intuitivna aplikacija, ki drastično skrajša potreben čas izdelave inšpekcijske dokumentacije in praktično odpravlja napake, ki se lahko pojavijo pri ročnem procesu. Na tak način izboljšamo kvaliteto in zmanjšamo čas do izdaje izdelka na trg.

SOLIDWORKS Inspection je programska oprema za pripravo dokumentacije prvega pregleda vzorcev (First Article Inspection) in pregleda procesa, ki drastično poenostavi in avtomatizira proces izdelave inšpekcijskih risb z baloni in inšpekcijskih poročil (AS9102, PPAP, itd…). SOLIDWORKS Inspection je sestavljen iz samostojne aplikacije in SOLIDWORKS modula, kar omogoča uporabo SOLIDWORKS datotek tako kot PDF in TIFF datoteke. SOLIDWORKS Inspection Professional je obogaten na način, da dovoljuje več načinov vnosa rezultatov meritev neposredno v inšpekcijski projekt. Vsaka vrednost se lahko vnese ročno, z uporabo digitalnega merila ali preko uvažanja CMM rezultatov.

SOLIDWORKS INSPECTION STANDARDSOLIDWORKS INSPECTION PROFESSIONAL
SOLIDWORKS INSPECTION vtičnik
Modul znotraj SOLIDWORKS okolja
Podprte SOLIDWORKS Drawing datoteke
Samodejno kreiranje balonov
Samodejno kreiranje izključno dimenzij za inšpekcijo
Napredno filtriranje
Oblikovanje balonov
Revizije risb
Uporabniško definirane metode in procesi inšpekcije
Načrtovanje vzorčenja kvalitete
SOLIDWORKS INSPECTION samostojna aplikacija
Podpora PDF in TIFF datotek
Prepoznavanje besedila
Optično prepoznavanje znakov (OCR)
Prilagodljiv pogon za prepoznavanje
Selektivno ponovno zajemanje
Nominalna vrednost in plus/minus tolerance
Vertikalne in zavrtene dimenzije
Dvostranske privzete tolerance
Plus/plus in minus/minus tolerance
Preračunavanje zgornje in spodnje meje
Opombe, geometrične tolerance (GD&T) in simboli obdelave površin
Samodejno kreiranje balonov zajetih karakteristik
Podpora večstranskih risb
Več risb po projektu
Primerjava revizij risb
Nastavljiva mreža
Integracija s sistemi za kvaliteto
Izvoz v XML
Poročila
Izvoz risb v PDF
Izvoz poročila v Excel
Nastavljive predloge
Pripravljeni predloge za industrijske standarde (AS9102,PPAP,itd...)
Vnos rezultatov
Vnos karakteristik
Vnos iz digitalnih pripomočkov (Digitalno pomično merilo,...)
CMM import (PC-DMIS,Calypso,Faro CAM2,itd...)
Prilagajanje CMM predlog
Samodejno preverjanje ustreznosti dimenzije
Barvanje karakteristik (dobro, na meji, slabo)
Izvoz meritev

SOLIDWORKS Inspection je samostojna aplikacija, ki za delovanje ne potrebuje CAD sistema.

K samostojni aplikaciji SOLIDWORKS Inspection in SOLIDWORKS Inspection Professional dobite tudi SOLIDWORKS Inspection Add-in:

  • popolna integracija v SOLIDWORKS okolje
  • vsi podatki shranjeni v .slddrw datoteki

 

SOLIDWORKS Inspection lahko popolnoma integrirate v delovno okolje SOLIDWORKS-a s SOLIDWORKS Inspection modulom. Iz tehniške risbe lahko s par kliki na miško naredite celotno inšpekcijsko dokumentacijo in jo izvozite v PDF in Excel datoteke.