Pridobite globji pogled na vaš izdelek s celovito simulacijo.

SOLIDWORKS Simulation Premium vsebuje vse zmogljivosti programa SOLIDWORKS Simulation Professional in še dodatne funkcije, kot so kompozitni materiali in orodja za analizo simulacije nelinearnih in dinamičnih odzivov.

Analiza modela v nelinearnem svetu

 • Enostavni prehod med linearno in nelinearno simulacijo za celovito oceno obnašanja vašega produkta
 • Preučite deformacije, ki jih povzročijo preobremenitve, stiki in fleksibilni materiali
 • Določite preostale napetosti in stalne deformacije pri kovinah, ki so prešle v plastično območje deformacije
 • Preučite nelinearen uklon in zaskočne dogodke
 • Preiščite izdelke s hiperelastičnimi materiali, kot so guma, silikon in drugi elastomeri
 • Izvedite elasto-plastično analizo, da preučite plastično deformacijo in nastop popustitve materiala
 • Preglejte učinke temperature na lezenje in spremembo materiala
 • Preučite brizgane plastične kose z upoštevanjem preostalih napetosti in temperatur iz SOLIDWORKS Plastics

Razumevanje učinka temperature na vaš izdelek

 • Simulirajte v časovnem prostoru, stanje harmoničnega ravnovesja, spektralni odziv in naključne vibracije
 • Preučite spremembe napetosti, premika, hitrosti in pospeška s časom ter preglejte RMS in PSD vrednost
 • Opravite analizo udarca z nelinearnimi dinamičnimi zmogljivostmi
 • Preverite trpežnost produkta, ki je izpostavljen vibracijam, z analizo utrujanja

Simulacija kompozitnih materialov

 • Preučite večplastne kompozitne komponente, da preverite učinke materiala, debeline in orientacije plasti na učinkovitost izdelka
 • Uporabite revolucionaren uporabniški vmesnik, da dinamično upravljate in prikazujete plastno orientacijo
 • Določite pravilno razporeditev in orientacijo plasti za operacijske obremenitve