SOLIDWORKS Electrical

Električno načrtovanje

Sprotna sinhronizacija obojestranskih posodobitev med načrti in 3D modeli med samim procesom načrtovanja.

SOLIDWORKS Electrical je vrhunsko orodje, ki dvigne izdelavo elektro dokumenatacije na povsem drug nivo. Intiuitvni vmesnik poenostavi načrtovanje elektrotehniških shem z vso spremno dokumetacijo, katero lahko hitro ter enostavno uporabimo v SOLIDWORKS 3D Electrical-u, kar omogoča celovit proces produktivnega sodelovanja elektro in strojnih inženirjev. Rezultat je nedvomno krajši čas izdelave skupnih (elektro-mehanskih kosovnic), standardizirani načrti v edinstvenem okolju kar privede do očitne pohitritve načrtovanja in s tem manjšanja stroškov izdelave projektne dokumentacije.

Profesionalni paket SOLIDWORKS Electrical vsebuje vse potrebne elemente za enostavno elektrotehniško projektiranje, saj vsebuje velik nabor standardiziranih simbolov in tehničnih karateristik različnih proizvajalcev. Neposredna povezljivost elektrotehniškega 2D projekta v 3D okolje v realnem času pa ponudi načrtovanje-konstruiranje projekta in generiranje spremne dokumentacije na povsem drug nivo.

SOLIDWORKS Electrical rešitev vključuje:

SOLIDWORKS Electrical Schematic – enostavna izdelava 2D elektrotehniških načrtov:

 • Edinstveno in inteligentno projektantsko orodje podpira več-uporabniško okolje
 • Tehnične karakteristike z več kot 500 000 elementi različnih proizvajalcev (dodatno na voljo slovenske knjižice)
 • Orodja za preverjanje projekta (kratki stiki, preračun padca napetosti, podvajanja komponent,…)
 • Napredne funkcije za načrtovanje sinpotike, kabelskih snopov, hidravlike, pnevmatike
 • Povezave do SOLIDWORKS Enterprise PDM programske opreme (prodajano posebej)

SOLIDWORKS Electrical 3D – neposredena uporaba 2D elektrotehniškega načrta v 3D okolju:

 • Dostop do električnih projektov iz 3D ali 2D
 • Samodejno generiranje dolžin električnih kablov, vodnikov, kabelskih snopov na podlagi 2D načrta
 • Enostavna orodja za segregacijo vodnikov/kablov ter kabelskih snopov (določitev poti napetostnih nivojev)
 • Povezave do SOLIDWORKS Enterprise PDM programske opreme (prodajano posebej)

SOLIDWORKS Electrical Professional – združitev izdelave 2D elektro načrtov v 3D okolju:

 • SOLIDWORKS Electrical in SOLIDWORKS Electrical 3D znotraj enega paketa
 • Namestitev in licenciranje v enem koraku.