SIMULACIJE

Izboljšajte kvaliteto vaših produktov in zmanjšajte ceno testiranje in protokolov z izpostavitvijo vaše konstrukcije razmerem v realnem svetu.

SOLIDWORKS Simulation moduli omogočajo konstrukterjem, da hitro in enostavno preverijo konstrukcijo z zmogljivim FEA orodjem.

Ocenite učinkovitost, izboljšajte kakovost in povečajte inovativnost vašega izdelka z zmogljivimi in celovitimi paketi SOLIDWORKS Simulaton. Vzpostavite virtualno okolje za testiranje vaših konstrukcij že pred izdelavo. Med procesom izdelave lahko testirate vaš produkt z obsežnim izborom parametrov, kot so vzdržljivost, statična in dinamična odzivnost, gibanje sestavov, prenos toplote, dinamika fluidov in vbrizganje plastike.

SOLIDWORKS SIMULATION STANDARDSOLIDWORKS SIMULATION PROFESSIONALSOLIDWORKS SIMULATION PREMIUM
Preprosta uporaba
Popolnoma integrirano v SOLIDWORKS 3D CAD okolje
Hitro učenje: orodne vrstice, meniji na desnem miškinem gumbu, vgrajene vaje, pomožna dokumentacija s funkcijo iskanja
Pomožna dokumentacija
Hitra dostopnost do podpore preko lokalnih in globalnih podpornih ponudnikov storitev
Baza znanja
Sočasno inženirstvo
Popolnoma integrirano v SOLIDWORKS 3D CAD okolje
Popolna povezava s 3D modelom
Podpora SOLIDWORKS konfiguracijam
SOLIDWORKS baza materialov
Zagon več analiz naenkrat
Analiza končnih elementov
Volumsko, površinsko in ravninsko modeliranje
h in p adaptivni elementi
Zmožnost vplivanja na mreženje
Diagnostično orodje za neuspelo mreženje
Poenostavitev modela za mreženje
Nastavljiva knjižnica materialov
Kontakti in konektorji
Vezani "Bonded" kontakt
Kontakt vozlišče-vozlišče in površina-površina
Kontakt s skrčkom (Shrink Fit)
Kontakt z navidezno steno
Konektorji: vijak, vzmet, zatič, elastična podpora in ležaj
Preračun varnosti konektorjev
Samodejno dodajanje kontaktov
Post procesiranje
Površinski, Iso-površinski in prerezni prikaz rezultatov
Probe orodje za merjenje vrednosti v določenih točkah
Design Insight orodje, ki prikazuje kateri deli modela prenaša obremenitve bolj učinkovito
Primerjava rezultatov
Izpis vrednosti na izbranih entitetah
Animacija rezultatov
Komunikacija
Nastavljivo poročilo simulacije
Prikaz rezultatov v eDrawings
Linearna statična analiza za sestave
Strukturna analiza sestavov in kosov pod obremenitvijo
Vpetja, ki definirajo nični ali ne-nični odmik
Strukturne obremenitve
Temperaturne obremenitve
Uvoz Flow in termalnih efektov
Preračun odmika, napetosti, specifične deformacije in faktorja varnosti
Preračun reakcijskih sil in momentov
Upravitelj obremenitev
Simulacija gibanja v časovnem prostoru
Primerjava analiz različnih struktur
Scenariji "Kaj se zgodi, če spremenim", ki temeljijo na spremenljivkah
Spremljevalec trendov
Zazna trende in rezultate iz različnih iteracij statične analize
Analiza utrujanja
Analiza življenske dobe modela, ki je izpostavljen ponovnim obremenitvam
Teorija komulativnih poškodb
Rezultat utrujenosti materiala
Izhodi: življenje materiala, poškodovanost materiala, faktor varnosti
Optimizacija modela glede na podatke simulacije
Napredni kontakti in konektorji
Termalna kontaktna upornost
Izoliranost
Robni in točkovni vari
Simulacija gibanja na osnovi dogodkov
Frekvenčna analiza
Analiza lastnih frekvenc in oblik nihanja kosov in sestavov
Uvoz Flow in termalnih efektov
Ojačanje zaradi obremenitve
Analiza uklona
Analiza tankih struktur za kritične faktorje uklona in njihove oblike
Uvoz Flow in termalnih efektov
Strukturna termalna analiza
Analiza padca
Analiza posledic padca kosa ali sestava na podlago
Vhodi: višina, gravitacija, hitrost ob padcu
Izhodi: napetost materiala, odmik, specifična deformacija
Analiza posod pod pritiskom
Strukturna analiza sestavov in kosov pod obremenitvijo
Linearna kombinacija in koren vsote kvadratnih vrednosti
Analiza s pomočjo podmodeliranja
Analiza strukturne odpornosti podmodela glavnega sestava
2D poenostavitev
Ravninska napetost
Ravninska specifična deformacija
Aksisimetričnost
Upravitelj obremenitev
Ocenite vpliv različnih kombinacij obremenitev na model
Nelinearna analiza
Časovno spremenljive obremenitve
Velike deformacije modelov
Nelinearni materiali
Samodejni kontakti za nelinearno analizo
Spreminjanje modela med preračunom
Dinamične analize
Analiza v časovnem območju
Harmonična analiza
Analiza naključnih vibracij
Analiza odzivnega spektra
Ocena življenske dobe v odvisnosti od dinamične obremenitve
Analiza kompozitnih komponent