SOLIDWORKS PDM

SOLIDWORKS 3D CAD omogoča vam in vaši razvijalski ekipi, da hitro in učinkovito pretvorite nove ideje v odlične produkte.

UPRAVLJANJE S PODATKI IZDELKA

Poiščite in ponovo uporabite datoteke, dele in risbe; izmenjava konstrukcijskih informaciji; avtomatiziranje poteka.

Kaj je PDM sistem?

PDM sistem je okolje za podporo pri nastajanju in hranjenju podatkov in dokumentacije v razvojno-konstrukcijski dejavnosti. Tak sistem uporabljamo za boljšo organizacijo, nadzor, lažje sledenje spremembam in iskanje vseh podatkov, potrebnih za razvoj produkta, pomembno pa prispeva tudi k učinkovitosti podjetja, zlasti v velikih sistemih, kjer je potrebno obvladovati velike količine podatkov in koordinirati delo ljudi, ki so na različnih lokacijah. Tako s primerno izbranim in implementiranim PDM sistemom konkretno pohitrimo čas razvoja produkta, posledično zmanjšamo razvojne stroške, povečamo učinkovitost in spodbudimo ponovno uporabo že razvitih dizajnov.

Dober PDM sistem mora torej poskrbeti za:
  • enostavno uporabo, prilagajanje uporabnikom
  • varno shranjevanje in varen dostop do podatkov
  • enostavno upravljanje z dokumenti, iskanje
  • učinkovitejšo organizacijo, nadzor
  • enostavno sledenje spremembam
  • podporo delovnim tokovom (workflow)
  • enostavno projektno vodenje
  • deljenje in uporaba razvojnih podatkov in dokumentacije z drugimi oddelki podjetja
  • podporo pri delu na več lokacijah

 

SOLIDWORKS PDM sistem je na voljo v dveh nivojih: Standard in Professional. Razlike med njima so sledeče:
SOLIDWORKS PDM STANDARDSOLIDWORKS PDM PROFESSIONAL
Vtičniki, integracija in podpora datotekam
SOLIDWORKS vtičnik
DraftSight vtičnik
AutoCAD vtičnik
Inventor vtičnik
Microsoft Office vtičnik
Integracija s SOLIDWORKS Electrical
Pro/E konektor
Podpora Solid Edge datotekam
eDrawings Professional
SQL strežnik
SQL Express
SQL Standard
Tipi odjemalcev
CAD Editor
Contributor
Viewer
Način brez povezave
Predogled datotek
SOLIDWORKS dokumenti
Ostali dokumenti (.doc, .xls, .ppt, .pdf, .jpg, ...)
Integracija zunanjega pregledovalnika
Obvestila
Obvestila - PDM nabiralnik (podatkovna baza)
Obvestila - Email (SMTP)
Iskanje
Orodje za iskanje – vgrajeno
Orodje za iskanje – samostojno
Priljubljena iskanja
Iskanje po vsebini dokumentov (indeksiranje)
Kartice
Neodvisne spremenljivke
Serijske številke
Oznake verzij
Seznami na karticah***
Uporaba formul na vnosnih poljih kartic
Delovni tokovi
Več delovnih tokov✔ (Max. 1)
Stanja delovnih tokov✔ (Max. 10)
Revizijske sheme✔ (Max. 2)
Akcije tranzicij**✔ (omejeno)
Vzporedne in avtomatske tranzicije
Sočasne tranzicije*
Kategorije datotek
Prilagoditve
Manipulacija kosovnic
Prilagajanje menijev in orodnih vrstic
Povezave (linki) med različnimi dokumenti
Ogled datotek v »privatnem stanju«****
Avtomatizacija
Predloge
Avtomatizirana opravila
Avtomatiziran uvoz/izvoz podatkov
API
Lastni dodatki (add-in)
Dispatch dodatek (osnovno skriptiranje)
Podpora objektom
Generator poročil
Active Directory prijava
Replikacija
Spletni dostop

* – Več sočasnih in enako usmerjenih tranzicij med istimi stanji v SOLIDWORKS PDM Standard ni mogoče ustvariti

** – Akcije »Execute command«, »Execute task« in »Import/Export XML« v SOLIDWORKS PDM Standard niso mogoče

*** – Orodje »List definition« za generiranje seznamov v SOLIDWORKS PDM Standard ni na voljo. Za kontrole na datotečnih karticah se lahko ustvari statične tekstovne sezname, ki pa jih ni mogoče kontrolirati s spremenljivkami.

****– Ogled datotek v privatnem stanju drugih uporabnikov je v SOLIDWORKS PDM Standard na voljo le uporabniku »Admin«