Virtualno testiranje izdelka s simulacijami ni le za specialiste in za končno potrditev izdelka. Simulacije so sedaj pomembno orodje za oblikovalce in inženirje v različnih panogah. Odkrijte zmožnosti SOLIDWORKS Simulation Standard za podporo vašega vsakdanjega delovnega procesa in dodajte SOLIDWORKS Simulation med svoja orodja.

Pregled SOLIDWORKS Simulation

Preverite zgodaj v procesu načrtovanja, če bo vaš izdelek deloval in kako dolgo bo zdržal.

Omogočite vsakemu oblikovalcu in inženirju, da analizira in simulira svoje izdelke z v SOLIDWORKS popolnoma integriranimi, preprostimi in hitrimi orodji SOLIDWORKS Simulation. S temi orodji lahko uporabite napredne simulacijske tehnike za optimizacijo vaših izdelkov in s tem zmanjšate število prototipov, predelav in zamud. Zaradi tega prihranite na času in stroških razvoja vašega izdelka.

Pregled SOLIDWORKS Simulation

Preverite zgodaj v procesu načrtovanja, če bo vaš izdelek deloval in kako dolgo bo zdržal.

Omogočite vsakemu oblikovalcu in inženirju, da analizira in simulira svoje izdelke z v SOLIDWORKS popolnoma integriranimi, preprostimi in hitrimi orodji SOLIDWORKS Simulation. S temi orodji lahko uporabite napredne simulacijske tehnike za optimizacijo vaših izdelkov in s tem zmanjšate število prototipov, predelav in zamud. Zaradi tega prihranite na času in stroških razvoja vašega izdelka.

Testiranje alternativnih oblik

SOLIDWORKS Simulation lahko brez težav primerjate uspešnost med različnimi konfiguracijami izdelka. Z linearno statično analizo lahko preračunate napetosti, premike in faktor varnosti zelo zgodaj v razvojnem procesu.

Utrujanje materiala

Enostavno preračunajte utrujanje materiala na kovinskih kosih s SOLIDWORKS Simulation. Ocenite vpliv cikličnih obremenitev na življensko dobo proizvoda in zagotovite, da le-ta izpolnjuje zahteve za učinkovitost, kakovost in varnost.

Analiza utrujanja materiala kovinskih kosov je lahko reden del vašega razvojnega procesa, saj z informacijami pridobljenimi s takšnim preračunom prihranite na času in na stroških.

Trend Tracker

Razvoj izdelka ponavadi ni linearen proces. Razvojni inženirji lahko izdelajo veliko iteracij izdelka, da najdejo optimalnega. To vključuje testiranje veliko različnih scenarijev za materiale, dimenzije, konfiguracije idr.

SOLIDWORKS Simulation vsebuje orodje Trend Tracker, ki primerja vpliv sprememb na ključne kriterije kot so maksimalna napetost v materialu in maksimalni premik. S Trend Tracker funkcijo lahko torej hitro najdemo najboljšo rešitev in skrajšamo razvojni proces.