SOLIDWORKS Simulation je zmogljivo, preprosto za uporabo, analizno in optimizacijsko orodje, ki je popolnoma integrirano v program SOLIDWORKS. Idealen je za inženirje, ki potrebujejo analize, vendar niso sami strokovnjaki na tem področju. Oblikovalci lahko med drugim ugotovijo življensko dobo njihovih izdelkov, simulirajo zapletene preobremenitvene scenarije, ter preprečijo fizikalne probleme.

Zmogljiva strukturna analiza izdelka

 • Optimizacija izdelka glede na strukturo, gibanje, ali geometrijo
 • Pretvorba CAD Toolbox elementov v simulacijske konektorje za hitro in natančno analizo sestavov
 • Združite različne kombinacije obremenitev s funkcijo Load Case Manager
 • Analizirajte vpliv padca na vaš izdelek
 • Osredotočite se na kritične odseke vašega sestava s funkcijo podmodeliranja (submodeling)
 • Ocena kompleksnih problemov v zgodnji stopnji oblikovanja z uporabo funkcij plane stress, plane strain in osno-simetričnost pri linearni statični analizi
 • Dostopajte do obsežne knjižnice materialov, ki vključuje tudi krivulje za preračun utrujanja

Razumevanje učinka temperature na vaš izdelek

 • Upoštevajte prevodnost, konvekcijo in sevanja toplote
 • Izkoristite izotropne, ortotropne ter temperaturno odvisne lastnosti materialov
 • Ugotovite napetosti in premike kot posledica toplotne obremenitve

Analiza gibanja sestavov za procese in opravila z dogodkovno gnano simulacijo

 • Definirajte gibanja, ki temelji na dogodkih modela
 • Sprožite dejanja glede na senzor, čas, ali zaključek izvajanja prejšnjega opravila
 • Ocenite karakteristike kot so pogonska sila ali obremenitev ležaja za optimizacijo gibanja
 • Pridobite nadzor nad pogonom modela s servomotorji

Simulacija vibracij in uklona izdelkov

 • Preučite kako vibracije in nestabilne oblike lahko zmanjšajo življensko dobo izdelkov ter povzročijo nepričakovane okvare
 • Ocenite vpliv zunanjih sil na uklon in na frekvenčni odziv.